Disclaimer

Deze website is eigendom van CODA-gfx.

Bedrijfsgegevens:
CODA-gfx
info@CODA-gfx.be
BTW BE0895 766 690

Door het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden:

Doel van deze website


Het doel van deze website is om iedereen kennis te laten maken met de producten en diensten van CODA-gfx.

Auteursrechten


De inhoud van deze website, zoals teksten, foto's, logo's enz zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan CODA-gfx of rechthoudende derden. Deze zijn enkel ter beschikking gesteld ten informatieve titel. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, publicatie, verkoop, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is verboden, tenzij schriftelijk overeengekomen.

Beperking van aansprakelijkheid


CODA-gfx tracht de inhoud van deze website zo goed mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks onze zorgen en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van schrijf- en/of programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Alle verstrekte inhoud is van algemene aard en kan dus niet als advies worden beschouwd.

Wij trachten deze website zo optimaal mogelijk bereikbaar te houden, al bieden we geen garanties op de correcte werking ervan. Het kan gebeuren dat de website tijdelijk onbereikbaar is omwille van onderhoudswerken, aanpassingen of technische redenen. CODA-gfx kan dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van deze website.

CODA-gfx kan in geen geval tegenover wie dan ook voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website, aansprakelijk gesteld worden.

Deze website bevat eventuele hyperlinks naar andere websites. Dit betekent echter niet dat wij de inhoud daarvan goedkeuren en/of controleren. CODA-gfx kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik ervan. Wij raden aan steeds de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld bij het verlaten van deze website.

CODA-gfx behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden gebruik te maken.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken


Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

Privacy


Uw privacy is belangrijk voor ons. De meeste informatie op onze website is beschikbaar zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet achterlaten. Wanneer u contact wenst op te nemen is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en om uw vragen vlot te kunnen beantwoorden. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Gebruik van cookies


Deze website kan gebruik maken van cookies om de werking van de website te verbeteren. Wanneer u niet wenst dat deze tijdelijke cookies op uw computer wordt geplaatst, kan u dit uitschakelen bij uw browserinstellingen.