Werkwijze

Voor potentiële klanten geven we hieronder even een overzicht van hoe we te werk gaan.
Concrete en duidelijke afspraken zorgen er voor dat we meestal een relatie ontwikkelen op lange termijn met onze klanten.

Fase 1: Aanvraag voor een vrijblijvende offerte


Deze offerte-aanvraag kan gebeuren via mail, via ons online-formulier of zelfs via telefoon.
Graag vernemen wij van u dan het idee waar u mee speelt betreffende de uiteindelijke verwachting.
Hiermee bedoelen we de aard van uw project, zoals bvb een nieuw product verkopen, een voorstelling van uw bedrijf, etc.
Ook vernemen wij graag van u welke huisstijl u wil hanteren.
Hanteert u nu al bepaalde kleuren en/of logo’s?
Uiteraard kan het ook zijn dat u op het web een website hebt gezien die u interessant vind, ook dan vernemen wij graag van u waarom dit zo is.

Fase 2: Eventuele controle van uw online-activiteit


Al naargelang de verkregen informatie van u, vergelijken we uw website met die van anderen in dezelfde branche uit binnen- en buitenland. Onze bevindingen hierover worden samen met ons idee per email naar u toegezonden.


Fase 3: Gezamenlijk overleg betreffende de wensen en mogelijkheden


In deze fase nemen we ons idee door, en maken we de vergelijken met uw wensen.
Dit kan gebeuren via mail, telefonisch of via meeting. Het is de bedoeling van dit onderhoud dat er een werkbaar gegeven tot stand komt waarmee we aan de slag kunnen.
De vormgeving, de structuur, de kleuren, de menu’s en dergelijke worden hier mee in besproken.

Wat ook aan bod komt in deze fase is de hosting.
Bent u al dan niet in het bezit van een domeinnaam met of zonder hostingpakket.
Ook dit kunnen wij voor u regelen, en zullen u hiervoor indien gewenst een prijs maken.

Een ander belangrijk facet, is het eventuele onderhoudscontract. Soms is er nood aan een regelmatige update, al naargelang uw bedrijfsbezigheid. Hier zal ook beslist worden of u dit in eigen beheer doet, of dat wij deze taken voor onze rekening nemen.

Na dit alles bevestigen wij u via mail de definitieve offerte met een korte beschrijving van wat is afgesproken, voor de aflevering van het eindproduct. Ter bevestiging van de offerte, zal 30% van het eindbedrag overgeschreven worden op onze rekening, voor aanvang van de werken.


Fase 4: Het ontwerp


We zullen alles in het werk stellen om aan uw wensen te voldoen.
Via een online-systeem kan u ook de ontwikkelingen van uw project volgen. Het is voor u dus mogelijk om alle vorderingen te volgen. Dit systeem laat u ook toe, om indien nodig, direct bij te sturen.
Het is mogelijk dat wij in deze fase tijdens de ontwikkeling gebruik maken van niet-gerelateerde teksten en/of foto’s. De beste situatie zou zijn dat u in deze fase al enig tekst- en/of fotomateriaal kan bezorgen via email.


Fase 5: Afwerking en aflevering


Met alle mogelijke middelen die ons ter beschikking zijn gesteld werken wij uw website af.


Fase 6: aanmelding bij zoekrobots


Wanneer uw project online is, en goedgekeurd, zorgen wij nog voor de aanmelding bij de meest gebruikte zoekrobots. (Google, Bing, Yahoo, …)


Fase 7: Facturatie en afrekening.


Wanneer alle voorgaande fases afgewerkt zijn, ontvangt u van ons via mail de factuur voor het openstaande saldo. Uitgezonderd het voorschot ontvangt u van ons in tussentijd geen facturen, tenzij anders overeengekomen. De standaardtermijn is overschrijving binnen de 8 dagen op onze rekening.


Fase 8: Onderhoudscontract


Indien u tijdens het gezamenlijk overlegt beslist om het onderhoud van uw website aan ons toe te vertrouwen, worden hiervoor in de meeste gevallen kwartaalafrekeningen gemaakt. De aard van de werken en het overeenkomstig bedrag wordt ook vastgelegd tijdens het gezamenlijk overleg.
De standaard betalingstermijn hiervoor is overschrijving binnen de 8 dagen op onze rekening.
Indien u geen gebruik wil maken van onze service voor het uitvoeren van onderhoudswerken, wat uiteraard uw volste recht is, wees er u dan wel van bewust dat onoordeelkundige handelingen van uw kant niet op ons verhaald kunnen worden.