Privacy verklaring

Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

CODA-gfx respecteert uw online privacy en doet al het mogelijke om uw privacy bij het gebruik van onze website te beschermen. De verantwoordelijken voor de verwerking van deze gegevens respecteren de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privésfeer in de verwerking van persoonlijke gegevens, en de GPDR-richtlijnen conform de Europese privacywetgeving, die van kracht zijn vanaf 25 mei 2018.

CODA-gfx verbindt zich ertoe uw e-mailadres niet door te geven, te verkopen of af te staan aan derden zonder voorafgaande toestemming.

U kan onze website bezoeken zonder ook maar één persoonsgegeven te vermelden. Om bepaalde diensten te kunnen leveren, die op onze website worden aangeboden, moet CODA-gfx evenwel kunnen beschikken over enkele eenvoudige persoonsgegevens (naam, e-mailadres …). Wanneer u van een dergelijke dienst gebruik maakt, gaat u ermee akkoord dat CODA-gfx de persoonsgegevens die u overmaakt verzamelt en registreert. CODA-gfx zal uw gegevens uitsluitend intern gebruiken om u in de eerste plaats de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren.

Op uw verzoek kan u op elk moment de persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die op u betrekking hebben toegezonden krijgen via email, om ze te controleren of aan te passen.

Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen wij informatie opslaan op uw computer onder de vorm van een cookie of van een gelijkaardig bestand. Die informatie maakt het ons mogelijk om u een betere dienstverlening te bieden en latere bezoeken van de website makkelijker te doen verlopen.
Voor meer informatie betreffende cookies, kan u terecht op onze cookieverklaring.

Op CODA-gfx.be zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites. Voor meer informatie betreffende hun privacy beleid verwijzen wij u graag door naar de desbetreffende websites.

Met de meeste internetbrowsers kan u de cookies van uw harde schijf verwijderen, of vragen dat de browser u van hun aanwezigheid op de hoogte brengt, vooraleer ze definitief worden opgeslagen. Om meer over die functies te weten te komen, kan u de instructies lezen die verschijnen op het informatiescherm van uw browser.

Het is mogelijk dat het privacy- en cookiebeleid van CODA-gfx in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen wij er voor zorgen dat deze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25 februari 2020.